Ta vare på tingene dine, så varer de lenger.

Valhall tilbyr mekanisk industrivedlikehold og utfører i dag oppdrag i flere store fabrikklokaler.

Vi tilbyr service, vedlikehold og reparasjoner av det utstyret du har. Det sikrer maksimal levetid og sparer deg for penger, sammenlignet med å kjøpe nytt utstyr.

 • Asfaltverk
 • Pukkverk
 • Sagbruk
 • Næringsmiddelindustri
 • Støperier/smelteverk
 • Betongfabrikker
 • Avfallhåndtering

Det kan også avtales at vi anskaffer materialer og komponenter. Det kan være råmaterialer i form av stål og metaller, eller motorer og andre slitedeler.

Kontakt oss på tlf: 406 02 875 eller post@valhallindustri.no så vi får høre hva vi kan hjelpe deg med!

Montasjearbeid

Våre selvstendige og erfarne folk utfører oppdrag med den høyeste kvalitet og krav til sikkerhet.
Vi har et sterkt og bredt samarbeidspartnerskap så vi kan tilby ombygning av produksjonsutstyr, ny/endring av produksjonslinje, flytting av maskiner og utstyr samt overhaling av produksjonslinjer

 • Befaring og løsnings forslag
 • Design, prefabrikasjon og montasje av stålstrukturer
 • Overhaling av maskiner og utstyr
 • Hydraulikk overhaling/montasje
 • Platearbeid og sveising
 • Installasjon av maskiner og utstyr

Eksempler på maskiner og utstyr vi kan flytte:

CNC maskiner, presser, tanker, kjeler, trafoer, ventilasjonsaggregat, prosessmaskiner for næringsmiddelindustrien og løft/flytting av hus.

Vi har også god erfaring med å flytte og montere opp igjen hele fabrikker og produksjonslinjer.