Magnetisk separasjon – industrielle løsninger og produkter innen metall separering og metall utsortering.

Vi tilbyr produkter og løsninger for magnetisk separasjon til forskjellige industriprosesser.

Hos oss finner du også kraftige magneter,

magnetiske bjelker, magnetiske rister og magnetstanger.

Vi selger ferdige løsninger for å fjerne uønskede metall gjenstander, både mikro metallpartikler, og for store metall gjenstander. I tillegg kan vi levere andre løsninger og spesielle bestillinger – som oppfyller alle nødvendige krav.

Valhall-Industri er forhandler i Norge av SOLLAU magnetseparatorer for næringsmiddelindustrien, tre- og papirindustrien, kjemisk industri, maskinbearbeiding og andre industrier.

Magnetisk trommel MB

De magnetiske tromlene kan brukes i gjenvinning og gruvedrift, samt i treindustri, plastindustri, keramisk industri og næringsmiddelindustrien.

Den magnetiske trommelen er en enhet for automatisk og permanent fjerning av magnetisk jernmetaller fra inerte materialer. De permanente magnetsystemene forenkler separeringen av jernpartikler, og tillater automatisk opphenting uten stopp i produksjonen. På samme tid beskytter de magnetiske tromlene de påfølgende maskinene (f.eks. skjæremaskiner, møller, kverner) fra å bli ødelagte.

Sjaktmagnet ML

Sjaktmagnet montert i prosesslinjen er laget for separasjon av små ferromagnetiske partikler fra materialer i bulk som er vanskelige å helle, slik som korn, mel, pulver, sagflis etc., og som kan tette tradisjonelle magnetiske separatorer med rist.

SOLLAUs produkter kjennetegnes av høy kvalitet på utførelsen, et attraktivt design, et bredt bruksområde og meget effektiv fjerning av fremmedelementer, alt til en rimelig pris. Det er mange gode grunne til å velge SOLLAU. Dette tsjekkiske selskapet har lange tradisjoner innen mekanisk ingeniørvitenskap. De samarbeider med universiteter og forskningsinstitutter for utvikling av produktene, og skreddersyr løsninger for kundene. Designet er alltid moderne, og kvalitetssikring utføres i henhold til oppdaterte ISO-systemer. De har også en egen avdeling for design og utvikling.