Sikker, støvfri og forutsigbar håndtering av pulver i industrielle prosesser er en lite eksakt vitenskap. Hvordan kjemiske produkter i pulverform reagerer på ytre påvirkninger varierer med produktenes egenskaper, partikkelfinhet- og form, temperatur og fuktighet. I tillegg til teoretiske beregninger er som regel både erfaring med tilsvarende eller beslektede produkter eller relevante tester nødvendig for å prosjektere et godt produksjonsanlegg.

VOLUMETRISK DOSERING

Vi velger egnet utstyr basert på inspeksjon av produktet og/eller forsøk og garanterer en sikker funksjon.

Typiske doseringsverktøy er:

 • Skruematere
 • Båndmatere
 • Vibrasjonsmatere
 • Cellematere

Blanding og pelletering

Hvilket utstyr man velger for blanding av pulvere eller tørre og våte produkter er avhengig av produktegenskaper og ønsket sluttresultat. Det finnes mange alternative blandeteknikker tilgjengelig og utstyr med store forskjeller i pris og kvalitet.

Blanding og pelletering

Egner seg godt for anvendelser som:

 • Blanding
 • Elting
 • Pelletering

Ventiler

Rotasjons ventiler og cellematere

Ventiler for bulkmaterialer leveres i mange ulike utførelser og bør velges i forhold til produktenes fysiske egenskaper og aktuelle tilstand. Høy temperatur og slitende egenskaper er eksempler på parametre som bør bli tatt hensyn til.  Pulverventiler benyttes for avstengning, dosering, avgrening av transportløyper etc. og kan produseres med spesifikasjoner som tilfredsstiller aktuelle krav innen de fleste industrier.

Pulvertransport

Dette er en sikker transportform som egner seg for kortere distanser, gjerne med høy kapasitet. Egnet løsning bør velges ut fra konstruktive og hygieniske krav, kapasitet og produktets beskaffenhet.

Vi dimensjonerer og leverer:

 • Skruetransportører
 • Vibrasjons- og båndmatere
 • Koppelevatorer
 • Rørkjedetransportører
 • Blåsing

Silo og rørkomponenter

Vi leverer siloer, transportrør og komponenter som sikrer at sammenstilling og funksjon er tilfredsstillende. Dette er eksempelvis sømløse rørsystemer med avgreninger og enkle løsninger for sammenstilling, eller funksjonssikre nivåfølere og andre detektorer. Vi har samarbeid med mange europeiske leverandører og spør oss gjerne om løsningsforslag.