Valhall leverer filterposer, filterkurver, filterkassetter og filterpatroner til store og små filteranlegg i industrien. Vi har bred erfaring, solid kompetanse, mange kunder og gode referanser. 

 • Vi veileder deg i valg av filtermateriale og designer filterposen for optimal rensing og minimale utslipp.
 • Filterposer produseres i ulike materialtyper, utfra temperatur, partikkelstørrelse, patrikkeltype, grad av fuktighet, kjemikalier osv.
 • Vi har meget god kunnskap om hvilke filtermaterialer som passer til ulike industriprosesser.
 • Vi gjennomfører om nødvendig laboratorieundersøkelser av brukte filterposer eller støvprøver for å finne frem til det best egnede filtermaterialet til ditt filter.
 • Alle filterposer produseres på bestilling

Våre Filterposer kan brukes som en filtrering løsning, eksempel i følgende bransjer:

 • Våre filtreringsposer kan brukes som en filtreringsløsning, for eksempel i følgende bransjer:
 • Petrokjemisk industri
 • Offshoreindustri (Olje- og gassindustrien)
 • Inntaksvann, Bruksvann, Avløpsvann, Kjølevann
 • Injeksjonsvann, Ballastvann, Rørledningsspyling
 • Næringsmiddelindustri (mat og drikke)
 • Landbrukssektor & Drivhusbygging
 • Rensevannsanlegg (kloakkbehandling)
 • Avfallsbehandlingsindustrien
 • Kjemisk industri
 • Stålindustri
 • Bilindustri
 • Andre bransjer